• geometrické plány ( na zaměření staveb, dělení pozemků, liniových staveb,věcná břemena)
  • upřesněné přídělové plány
  • vytyčení vlastnických hranic pozemků, lesů
  • vyhotovení mapy vlastnických vztahů

  • mapové podklady (polohopis, výškopis) pro projekty, včetně inženýrských sítí  a promítnutí vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům
  • vytyčení staveb (polohově a výškově, kontrolní měření)
  • vyhotovení realizační dokumentace stavby
  • skutečná provedení inženýrských sítí, dle směrnic jednotlivých správců sítí   (elektro, plyn, voda, kanalizace, veřejné osvětlení atd.)
  • práce v bodových polích
  • vyhotovování záborových elaborátů
  • zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta

  • vytyčení stavby
  • zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
  • zaměření, vytyčení a zpracování dokumentace inženýrských sítí
  • zabezpečení geodetických prácí při provádění stavby nebo po jejím dokončení
  • dokumentace současného stavu budovy -deformační a konvergenční měření
  • zaměření fasád stavebních objektů
  • zaměření vnitřních prostor budov
  • digitalizace mapových podkladů a stavebních výkresů
  • zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, digitalizace podkladů správců sítí
  • speciální práce dle požadavků investora

  • komplexní pozemkové úpravy
  • jednoduché pozemkové úpravy
  • rekonstrukce přídělů
  • tvorba DKM

  • digitální technické mapy měst a obcí, závodů
  • účelové mapy
  • cenové mapy
  • identifikace majetku
  • realitní činnost – smlouvy, vklady a zápisy do katastru nemovitostí

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!